Trailer
App StoreCH PlayNạp thẻGiả lậpBáo lỗi
Nạp thẻclose

[ HƯỚNG DẪN ] hoạt động thường ngày

Phần lớn thưởng trong game, gồm nhiều EXP, KNB, nguyên liệu luyện đều nhận ở sự kiện mỗi ngày. Sự kiện ngày bao gồm: Nhiệm vụ quan phủ, ủy thác bang, tham bái quốc vương, trộm Thần Đỉnh, tuần tra biên giới, thí luyện biên giới, Lương thảo đi trước, trảm tượng, vây bắt ngựa, nhiệm vụ thương hội và truyền công.

1Quan phủ treo thưởng

Sự kiện cần hoàn thành đầu tiên mỗi ngày. Độ khó quan phủ treo thưởng khá thấp, có thể hoàn thành nhanh, nhận nhiều thưởng còn có cả sôi nổi.

Các anh hùng cần đạt Lv33 mới có thể mở sự kiện này, tổng có 10 vòng nhiệm vụ, hoàn thành mỗi vòng nhận thưởng EXP, mỗi ngày hoàn thành tất cả nhiệm vụ quan phủ có thể nhận thưởng phong phú, được nhận lệnh treo thưởng và thưởng chiến công.

Cần chú ý, 1 số nhiệm vụ diệt địch trong quan phủ treo thưởng, chủ có thời gian nửa tiếng để hoàn thành, cần nắm vững thời gian.

Nếu anh hùng đã kích hoạt thẻ tháng vàng, nhiệm vụ quan phủ có thể hoàn thành nhanh. Nhẹ nhàng nhận thưởng.

 

 

2y thác bang

Người tạo bang có trách nhiệm, có phúc cùng hưởng họa cùng chịu, để tăng danh vọng bang, tăng thực lực bang thì ủy thác bang đừng nên bỏ lỡ.

Anh hùng cần đạt Lv57 để mở sự kiện này, tổng có 10 vòng nhiệm vụ, hoàn thành mỗi vòng có thể nhận thưởng EXP, mỗi ngày hoàn thành tất cả nhiệm vụ quan phủ được nhận cống hiến bang, nguyên liệu luyện và đan dược, càng có cơ hội nhận nguyên liệu quý để nuôi Thần Thú Bang.

 

 

3Tham bái quốc vương

Anh hùng đạt Lv60 mở sự kiện tham bái quốc vương, mỗi ngày chỉ có 1 lần thưởng tham bái, có thể nhận nhiều EXP

4Trộm Thần Đỉnh

Loạn thế phân tranh, mau đến biên giới địch trộm Tứ Phương Thần Đỉnh, bảo vệ quốc gia được bình an.

Điều kiện tham gia sự kiện

Anh hùng đạt Lv58 có thể tham gia trộm đỉnh, sự kiện mở lúc 10h sáng

Cần chú ý, trong thời gian quốc tham 12h-14h, hoàn thành nhiệm vụ xong có thể nhận 130% EXP.

Quá trình sự kiện

Nhận nhiệm vụ

Tìm sứ giả hộ đỉnh ở biên giới để nhận nhiệm vụ, mỗi ngày có thể hoàn thành 2 lần

 

 

Trộm đỉnh

Tại biên giới quốc gia địch, bảo vệ đỉnh nhận hoa văn thường xong có thể đến chỗ Tứ Phương Thần Đỉnh của địch để đổi lấy hoa văn. Khi đổi hoa văn, làm mới hoa văn có 20s CD limit, tổ đội trộm đỉnh cùng chia sẻ cấp hoa văn.

Đổi hoa văn

Hoa văn nhận được khi trộm có thể đến Tứ Phương Thần Đỉnh của địch đổi lấy hoa văn cấp cao hơn. Hoa văn chia làm 3 phẩm chất: Thường, trung và cao cấp. Phẩm chất hoa văn càng cao, EXP thưởng càng phong phú; Nếu không hài lòng với phẩm chất hoa văn hiện tại thì có thể chọn tiếp tục trộm.

Trong quá trình đổi cần đề phòng user địch tấn công, bị user địch đánh bại sẽ rớt hoa văn, nhớ gọi các huynh đệ tổ đội cùng đến trộm đỉnh.

Vận chuyển trở về

Hoa văn nhận được, kèm mang về đồng tử hộ đỉnh có thể nhận thưởng EXP. (nhớ chú ý an toàn trên được trở về, sau khi bị user địch đánh bại, hoa văn sẽ rớt)

5Tuần tra biên giới

Hỗ trợ đại tướng biên phòng tuần tra biên giới, ngăn user địch trộm Tứ Phương Thần Đỉnh nước ta.

Các anh hùng đạt Lv58 có thể tham gia sự kiện.

Giới thiệu:

  1. Nhận nhiệm vụ chỗ đại tướng biên phòng, mỗi ngày được nhận 1 nhiệm vụ.
  2. Sau khi tuần tra 10 phút biên giới nước ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đại tướng biên giới đưa hoặc đánh bại 1 user địch để hoàn thành nhiệm vụ.
  3. Chỉ có thể ở biên giới nước mình tiến hành tuần tra, không tuần tra được ở map khác.
  4.  

6Thí luyện biên giới

Để biên giới được yên bình, các anh hùng hãy vào càn quét.

Đạt Lv58 có thể tham gia sự kiện, hoàn thành xong nhiệm vụ được nhận nhiều EXP, còn có cơ hội nhận đạo cụ quý.

 

7Lương thảo đi trước

Để sẵn sàng cho trận chiến, user trong cả ngày có thể nhận nhiệm vụ lương thảo đi trước ở chỗ quan quân nhu kho lương nước ta và hộ tống xe vật tư ra tiền tuyến, hoàn thành xong nhận nhiều EXP, bạc và quà ngự ban.

Chú ý, user đạt Lv58 mới được nhận nhiệm vụ, mỗi ngày chỉ được nhận 2 lần nhiệm vụ. Đồng thời vào 18:00-20:00 mỗi ngày là thời gian quốc vận Vân U Lưỡng Quốc, trong thời gian quốc vận hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận 130% EXP, bạc và có cơ hội nhận gói thẻ đồ giám cao cấp, nội đan Thần Vũ…

Giới thiệu

Chọn vận chuyển

Xe lương thảo chia thành 5 phẩm chất, phẩm chất càng cao thưởng càng cao.

Dùng lệnh đổi xe thường có thể làm mới ngẫu nhiên xe, tối đa có thể làm mới ra xe vật tư hoàng thất; Lệnh đổi xe hoàng thất chắc chắn làm mới ra xe vật tư hoàng thất, cũng có xác suất nhất định có thể làm mới ra xe vật tư hoàng thất cấp tối đa, có cơ hội có thể nhận thưởng gói thẻ đồ giám quốc vận cao cấp.

Xác nhận xong cấp xe lương thảo cần vận chuyển, nhấp áp tiêu là vào giai đoạn áp tiêu trong lương thảo đi trước.

Vận chuyển

Trong quá trình vận chuyển đi qua 6 bước nhiệm vụ và trong mỗi 1 tiếng hộ tống lương thảo đến quan dịch trạm mới có thể nhận thưởng.

Mỗi lần đi qua dịch trạm có thể làm mới cấp xe lương thảo, có x.suất tăng lên cấp tối đa.

Cướp xe

Trong quá trình vận chuyển, áp tiêu xe lương có thể bị user địch cướp xe, nếu HP xe bị công còn 0% thì sẽ nhận trạng thái vô địch, miễn dịch tất cả sát thương. Bị cướp xe kết thúc vận chuyển có thể nhận 80% thưởng.

8Chém tượng

Tướng đạt Lv60 có thể tham gia sự kiện. Quốc Vương, Nguyên Soái, Thừa Tướng có thể tùy ý chọn 1 nước đối địch để tuyên chiến vào 2 khung giờ 12:00-14:0016:00-17:30, sau khi tuyên chiến sẽ vào thời gian chuẩn bị 5 phút, user được đến điểm tập hợp trong thời gian chuẩn bị để tiến hành tập hợp chờ đợi sự kiện chính thức bắt đầu.

Bên thắng có thể nhận nhiều vinh dự và đoạt quỹ quốc khố của nước địch, trong thời gian tượng bên bại bị hủy, không thể tham bái

9Bao vây quân mã

Anh hùng đạt Lv59 được tham gia sự kiện, mỗi ngày được đến biên giới nhận 2 lần nhiệm vụ.

Quân mã chia thành Đại Uyển và Hãn Huyết, thời gian làm mới Đại Uyển là 30s, Hãn Huyết là 1 tiếng, hai loại quân mã đều làm mới ở khu trung lập. Bắt Hãn Huyết có thể nhận thưởng.

 

10Nhiệm vụ thương hội

Anh hùng đạt Lv58 và vào 1 bang là có thể tham gia sự kiện nhiệm vụ thương hội, nhận nhiều thưởng cống hiến bang.

Chú ý:

  1. Vào 9:00—2300 mỗi ngày có thể nộp vật phẩm cho thương nhân Tây Vực trong lãnh địa bang để nhận cống hiến bang, mỗi ngàu chỉ được hoàn thành 1 lần.
  2. Hỗ trợ người khác hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận thưởng, mỗi ngày tối đa được trợ giúp người khác 5 lần, vượt số lần sẽ không nhận thưởng cổng hiến.
  3. Vật phẩm giao nộp có thể nhận khi tuần tra biên giới hoặc ở quầy giao dịch.

11Truyền công

Anh hùng đạt Lv43 và vào 1 bang có thể tham gia truyền công trong thời gian sự kiện.

Tham gia truyền công cần chú ý: Địa điểm sự kiện trong lãnh địa bang, nhấp nút truyền công ở giao diện thành viên bang là có thể truyền công với thành viên bang.

  1. Thời gian sự kiện là 19:00-24:00 mỗi ngày
  2. Mỗi người mỗi ngày chỉ được truyền công 2 lần
  3. Thao tác truyền công chìa thành hỗ trợ truyền công và nhận truyền công, cả hai đều tiêu hao lượt truyền công.
  4. Cấp user với user cấp cao nhất của bang chênh lệch càng nhiều, EXP càng nhiều. Nếu hai bên bằng nhau thì thưởng cống hiến bang.

Nạp thẻ tại: https;//nap.sohagame.vn/vienchinhmobile
Fanpage: https://www.facebook.com/VienChinhMobile
Cộng Đồng: https://bitly.com.vn/6d0d4x

 

Game