Trailer
App StoreCH PlayNạp thẻGiả lậpBáo lỗi
Nạp thẻclose

Giới thiệu hệ thống Chat

Giới thiệu lối vào

Kênh chat nằm ở khung chat ở phía dưới chính giữa màn hình, có thể giúp người chơi online có thể trao đổi giao lưu tốt hơn. Nhấp vào vị trí bất kỳ trong khu vực hiển thị tin, sẽ mở giao diện chat chính, xem thông tin chat chi tiết.

Giới thiệu kênh

Các tướng có thể nhận và gửi nội dung chat trên nhiều kênh, VD kênh thế giới, kênh bang, kênh quốc gia. Trong kênh chat có thể gửi tin nhắn bằng chữ, cũng có thể chat voice, dùng nút nhập giọng nói nhanh để nhập trực tiếp giọng nói, tăng hiệu suất giao lưu.

Kênh chat gồm kênh chỉ huy, quốc gia, bang, đội, thế giới, streamer, liên server và hệ thống.

  1. Kênh chỉ huy:

Quốc vương, nguyên soái và thống chiến đều có thể dùng kênh chỉ huy.

  1. Kênh quốc gia:

Người cùng quốc gia mới được chat trên kênh quốc gia, để ngăn spam, CD mỗi lần chat là 5s.

  1. Kênh bang:

Vào bang mới được dùng, người cùng bang có thể giao lưu với nhau, để ngăn spam, CD mỗi lần chat là 5s.

  1. Kênh đội:

Chỉ được dùng khi tổ đội, kênh này có thể giao lưu trực tiếp với đồng đội, người ngoài không thể biết, để ngăn spam, CD mỗi lần chat là 5s

  1. Kênh thế giới:

Toàn bộ người chơi trong server hiện tại có thể trao đổi giao lưu với nhau, để ngăn spam, CD mỗi lần chat là 30s.

  1. Kênh liên server:

Người khác server có thể giao lưu với nhau qua kênh liên server, để ngăn spam, CD mỗi lần chat là 5s.

  1. Kênh hiện tại:

Dùng để chat với những người xung quanh, CD mỗi lần chat là 5s

  1. Kênh hệ thống:

Kênh hệ thống, người chơi chỉ có thể nhận, không thể gửi tin. Chủ yếu là thông báo cho người chơi một số thông tin quan trọng liên quan đến sự kiện lợi ích và nhắc nhở hoạt động.

 

Nạp thẻ tại: https;//nap.sohagame.vn/vienchinhmobile
Fanpage: https://www.facebook.com/VienChinhMobile
Cộng Đồng: https://bitly.com.vn/6d0d4x

Game