Trailer
App StoreCH PlayNạp thẻGiả lậpBáo lỗi
Nạp thẻclose

Giới thiệu hệ thống Trang Bị

Hệ thống Trang Bị

1. Giới thiệu hệ thống Trang Bị

Hệ thống Trang Bị là cách tăng chiến lực chủ yếu trong “Viễn Chinh 2”, trang bị tốt mới có thể hỗ trợ các tướng, dễ dàng đối diện với cuộc chiến tranh giữa 2 nước Vân U. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hệ thống Trang Bị nhé.

2. Loại trang bị và yêu cầu

  1. Loại trang bị

Trong game, trang bị chia thành 3 loại: công, thủ, buff:

Vũ khí, giáp tay, nhẫn thuộc trang bị loại công;

Dây, đai, hộ phù thuộc trang bị loại buff;

Áo, quần, mũ, giày thuộc trang bị loại thủ.

  1. Yêu cầu trang bị

Trang bị có thể đeo trong túi đồ, yêu cầu đeo có 2 điều kiện là cấp và phái.

Các tướng cần đạt cấp sử dụng của trang bị tương ứng, và dựa vào phái để đeo trang bị phù hợp với phái.

3. Phẩm chất trang bị và chi tiết thuộc tính

  1. Phẩm chất trang bị

Màu trang bị từ thấp đến cao gồm 6 loại: lục - lam – tím – cam – đỏ - vàng, cấp bậc mỗi trang bị từ 1 – 8.

  1. Thuộc tính trang bị

Thuộc tính trang bị hiện có gồm: thuộc tính cơ bản, thuộc tính kèm thêm, thuộc tính tiến hóa, thuộc tính Bộ Đồ Thần.

Tất cả trang bị đều có 2 buff thuộc tính là thuộc tính cơ bản và thuộc tính kèm thêm.

Phẩm bậc và cấp sao trang bị càng cao, số dòng thuộc tính ngẫu nhiên và buff thuộc tính cũng càng cao.

Thuộc tính tiến hóa có thể nâng dần qua tính năng tiến hóa trang bị.

Thuộc tính Đồ Thần phân chia Đồ Đỏ và Đồ Vàng, Đồ Đỏ có thuộc tính xác suất siêu việt, Đồ Vàng có thêm thuộc tính bội số trác việt so với đồ đỏ.

4. Cách nhận trang bị

Nhận tại ính năng, hoạt động ingame;

Boss rớt;

Mua tại quầy giao dịch

Hướng dẫn nâng trang bị

1. Bộ đồ

Mặc đủ trang bị (số bậc và phẩm chất) theo yêu cầu của bộ đồ đạt số lượng nhất định, sẽ kích hoạt một số thuộc tính bộ đồ; Sau khi gom đủ các trang bị bộ đồ hiện tại yêu cầu, sẽ kích hoạt thuộc tính tổng thế của bộ hiện tại.

Sau khi gom đủ trang bị bộ cần, kích hoạt bộ sẽ nhận ngoại quan mới, sau này bộ đồ sẽ càng hoa lệ hơn.

2. Cường hóa

  1. Mô tả tính năng:

Cường hóa là cách cơ bản để nâng trang bị, tăng vĩnh viễn thuộc tính cơ bản, sau khi thay trang bị cấp cường hóa được kế thừa trọn vẹn.

Sau khi toàn bộ trang bị trên người cường hóa đạt nhất định xong, sẽ kích hoạt “Đại sư cường hóa”, nhận buff thuộc tính nhất định.

  1. Đặc điểm hệ thống cường hóa:

Cường hóa 100% thành công, và tiêu hao sẽ tăng theo cấp cường hóa;

Khi đủ bạc, nhấp “Cường hóa X10” sẽ liên tục cường hóa 10 lần với trang bị được chọn.

3. Khảm

  1. Mô tả khảm:

Nhận ngọc tại PB Tuyệt Tình Hoa Cốc và hoạt động khác, có thể khảm ngọc cho trang bị trong hệ thống Khảm, tăng thêm thuộc tính cho nhân vật, và khi đổi trang bị, thuộc tính khảm cũng sẽ kế thừa hoàn toàn.

Sau khi tổng cấp của ngọc khảm đạt “Đại sư khảm”, sẽ kích hoạt “Đại sư khảm”, nhận buff thuộc tính nhất định.

Trong thưởng đạt của Đại sư khảm bậc cao, có tỉ lệ buff thuộc tính, giúp tăng nhanh thực lực.

3.2. Mô tả khảm:

Lỗ ngọc chưa khảm, được khảm ngọc cấp bất kỳ.

Đã khảm ngọc cấp thấp, có thể nâng cấp ngọc để nâng lên cấp cao, tiêu hao ngọc cấp thấp cùng giá trị là được, không cần ngọc cấp chỉ định.

Đã khảm ngọc cấp thấp, sau khi nhận ngọc cấp cao, được đổi luôn từ ngọc cấp thấp sang cấp cao.

4. Tiến hóa

  1. Giới thiệu tính năng:

Trong “Viễn Chinh 2”, tính năng tiến hóa là một tính năng quan trọng trong hệ thống Trang Bị. Thuộc tính tiến hóa trang bị chỉ có thể tăng qua tính năng này.

Trong tính năng tiến hóa, cần tiêu hao và tiến hóa ngọc mới có thể tiến hóa trang bị, mỗi lần tiến hóa đều có xác xuất thành công, nếu muốn tăng xác suất có thể tiêu hao trang bị cùng phái với số lượng nhất định.

  1. Đại sư tiến hóa

Khi tổng số thuộc tính vinh dự đạt điều kiện của “Đại sư tiến hóa” sẽ kích hoạt “Đại sư tiến hóa”, nhận buff thuộc tính. Sau hoàn thành mốc vinh dự, sẽ mở Đại sư cường hóa cấp truyền thuyết, thêm thuộc tính tăng thực lực.

5. Đá Hồn

  1. Giới thiệu tính năng:

Mỗi trang bị đều có 3 lỗ Đá Hồn, được khảm đá hồn ở vị trí tương ứng, tăng thuộc tính nhân vật. Khi thay trang bị, kế thừa hoàn toàn thuộc tính đá hồn khảm. Một số đá hồn đặc biệt có thuộc tính hiếm là bạo và kháng bao, tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật.

  1. Cách nhận Đá Hồn:
   Diệt BOSS Thế Giới và tham gia sự kiện vận hành để nhận
  2. Mô tả Đá Hồn:

Lỗ Đá Hồn chưa khảm, được khảm luôn Đá Hồn cấp bất kỳ.

Có thể dùng Đá Hồn Lv1 cùng loại để nâng cấp Đá Hồn

Đá Hồn có ký hiệu “duy nhất” chỉ được trang bị 1.

  1. Vị trí lỗ tương ứng:

Dây: Ngụy Văn Thông, Vũ Văn Thành Đô, Võ Tắc Thiên

Giáp tay: Ngụy Văn Thông, Vũ Văn Thành Đô, Võ Tắc Thiên

Nhẫn: Ngụy Văn Thông, Vũ Văn Thành Đô, Võ Tắc Thiên

Giày: La Sĩ Tín, Bùi Nguyên Khánh, Lý Thế Dân

Vũ khí: Ngụy Văn Thông, Vũ Văn Thành Đô, Võ Tắc Thiên

Mũ: La Sĩ Tín, Bùi Nguyên Khánh, Lý Thế Dân

Đai: Thiện Hùng Tín, Lý Nguyên Bá, Lý Thế Dân

Giáp chân: Thiện Hùng Tín, Lý Nguyên Bá, Lý Thế Dân

Hộ Phù: Thiện Hùng Tín, Lý Nguyên Bá, Võ Tắc Thiên

Y phục: La Sĩ Tín, Bùi Nguyên Khánh, Lý Thế Dân

6. Đồ Thần

  1. Mô tả tính năng:

Trong “Viễn Chinh 2”, vị trí duy nhất sinh ra thuộc tính bội số trác việt là Đồ Thần. Hãy tích cực thamgia hoạt động để nhận đồ đỏ, rèn thành Đồ Thần. Ngoài chiến lực cao, còn thêm thuộc tính thần cấp, ra đòn siêu mạnh.

Trong Bộ Đồ Thần chia thành Bộ Cửu Tiêu và Bộ Hoàng Tuyền. Trong đó các vị trí tương ứng là

Bộ Cửu Tiêu gồm mũ, quần áo, đai, giáp chân, giày, dây; Bộ Hoàng Tuyền gồm vũ khí, giáp tay, nhẫn, hộ phù.

  1. Cách nhận:

Đồ Thần do đồ đỏ cùng phái cùng cấp rèn thành, và vị trí đồ đỏ tiêu hao là khác nhau.

  1. Mô tả bộ:

Đồ vàng trong bộ đồ do đồ đỏ cùng bậc cùng phái rèn thành, sau khi số đồ vàng trong bộ đồ đạt số lượng yêu cầu sẽ kích hoạt thuộc tính bộ.

Đồ vàng có 2 dòng thuộc tính đồ vàng, đồ đỏ chỉ có 1

7. Tinh luyện

  1. Giới thiệu tính năng:

Ngoài nâng cấp ngọc ra, còn có thể tinh luyện để tăng chiến lực. Tinh luyện sẽ tăng thêm thuộc tính của ngọc đã khảm trên trang bị, sau khi đổi trang bị hoặc ngọc, sẽ kế thừa hoàn toàn thuộc tính nâng cấp của ngọc tinh luyện.

  1. Mô tả tính luyện:

Khi tinh luyện sẽ dựa vào ngọc trên trang bị tăng thuộc tính ngọc theo % nhất định.

Tiêu hao đá tinh luyện để tăng cấp tinh luyện ngọc; Cấp tinh luyện càng cao, buff thuộc tính tăng cho nhân vật càng mạnh

Cấp tinh luyện không được cao hơn cấp tối thiểu của ngọc khảm trên trang bị x10.

  1. Bộ tinh luyện ngọc:

Sau khi tinh luyện ngọc của toàn bộ trang bị đạt cấp nhất định, sẽ kích hoạt buff bộ đồ tinh luyện ngọc, tăng % thuộc tính nhân vật.

Nạp thẻ tại: https;//nap.sohagame.vn/vienchinhmobile
Fanpage: https://www.facebook.com/VienChinhMobile
Cộng Đồng: https://bitly.com.vn/6d0d4x

 

Game