Trailer
App StoreCH PlayNạp thẻGiả lậpBáo lỗi
Nạp thẻclose

SỰ KIỆN TRUY TÌM CHIẾN ẤN TUYỆT ĐỐI QUÀ LIỀN TAY

SỰ KIỆN TRUY TÌM CHIẾN ẤN TUYỆT ĐỐI QUÀ LIỀN TAY

Tiểu Đan sẽ tổ chức 1 sự kiện giành cho những đại hiệp đầu tiên sở hữu những chiến ấn tuyệt đối:

- Đại hiệp sở hữu 2 Chiến ấn Bạo tuyện đối và Chiến ấn Đỡ tuyệt đối đầu tiên của Viễn Chinh mobile hãy Inbox về ngay cho Tiểu Đan sẽ được nhận thêm 2 chiến ấn tuyệt đối nữa

- Đại hiệp sở hữu 2 Chiến ấn Bạo tuyệt đối và Chiến ấn Đỡ tuyệt đối đầu tiên của sever hãy inbox về cho Tiểu Đan kèm ảnh sẽ đc nhận thêm 1 chiến ấn bạo tuyệt đối

- Đại hiệp sở hữu 2 Chiến ấn Bạo tuyệt đối và Chiến ấn Đỡ tuyệt đối tiếp theo của sever hãy inbox về cho Tiểu Đan kèm ảnh sẽ đc nhận thêm 1 chiến ấn đỏ tùy chọn

CHÚ Ý: Sự kiện sở hữu chiến ấn tuyệt đối chỉ kéo dài trong 7 ngày đầu mở sever
 

 

Game