Tài khoản

Thể lệ

Bảng xếp hạng

STTTên nhân vậtIDServerSố điểm
1abc545fwfss565000000
2abc545fwfss565000000
3abc545fwfss565000000
4abc545fwfss565000000
5abc545fwfss565000000
6abc545fwfss565000000
7abc545fwfss565000000
8abc545fwfss565000000
9abc545fwfss565000000
10abc545fwfss565000000

Đổi quà

MốcSố điểmQuà
150
2100
3250
4500
51000
62.022
74.000
86.000

Lịch sử

STTTên nhân vậtIDServerQuà
1abc545fwfss56Giftcode
2abc545fwfss56Giftcode
3abc545fwfss56Giftcode
4abc545fwfss56Giftcode
5abc545fwfss56Giftcode
6abc545fwfss56Giftcode
7abc545fwfss56Giftcode
8abc545fwfss56Giftcode
9abc545fwfss56Giftcode
10abc545fwfss56Giftcode
Thứ 2
17/01
15/12
Thứ 3
18/01
16/12
Thứ 4
19/01
17/12
Thứ 5
20/01
18/12
Thứ 6
21/01
19/12
Thứ 7
22/01
20/12
Chủ nhật
23/01
21/12
Thứ 2
24/01
22/12
Thứ 3
25/01
23/12
Ông công ông táo
Thứ 4
26/01
24/12
Thứ 5
27/01
25/12
Thứ 6
28/01
26/12
Thứ 7
29/01
27/12
Chủ nhật
30/01
28/12
Nạp 20k được thêm 1 lượt
tham gia sự kiện
[ Số lượt quay 0/500 ]
Mời 3 bạn thêm 3 lượt
tham gia sự kiện
Nhập mã mời tham gia
sự kiện
Tổng Số lượt: 200
Tổng điểm: 222Số lượt quay còn: 200
Game SG140